”Yksikään terveydenhoitaja ei ole valinnut hoitoalaa saadakseen täyttää lomakkeita.” 

Terveystalon työterveyden teknologiaratkaisulla lisätään työn merkityksellisyyttä:
”Yksikään heistä ei valinnut hoitoalaa saadakseen täyttää lomakkeita”

Terveystalon työterveyshuolto on nopeuttanut työterveyden toimintasuunnitelman tekoa hyödyntämällä työntekijäymmärrystä ja teknologista osaamista. Sujuvalla digityökalulla vapautetaan ammattilaisten aikaa tärkeimpään: terveydenhuollon peruspalvelujen tuottamiseen, hoitotyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen. Onnistunutta mallia voidaan tarjota muuallekin terveydenhuoltoon.

Terveystalon kyselytutkimuksen mukaan työterveyden ammattilaisista 66 % on sitä mieltä, että työterveyden toimintasuunnitelman teko on aiempaa nopeampaa uutta Microsoft D365 -työkalua hyödyntäen. Terveystalon ammattilaiset pitävät myös tutkitusti uutta ohjelmistoa aiempaa käytettävämpänä. Työkalun käyttöönotto vähensi tukitikettien määrää yli 30 prosenttia.

Toimintasuunnitelma on työterveysyhteistyön perusta: sen avulla sovitaan työterveyden asiakasorganisaatioiden kanssa yhteisestä toiminnasta ja toiminnan sisällöstä. Sisältöön vaikuttaa myös erilaiset viranomaisten vaateet, lait ja asetukset. Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalvelujen tarjoaja ja työllistää noin 2 300 työterveyden ammattilaista ja asiantuntijaa, joiden työnkuvaan kuuluu toimintasuunnitelmien luominen ja päivittäminen.

Terveydenhuollon digikehityksessä ensimmäinen askel on ammattilaisten kuuntelu

Terveystalossa tavoitteena on rakentaa maailman älykkäintä ja tehokkainta terveydenhuollon järjestelmää. Teknologiainnovaatioiden avulla vapautetaan terveydenhuollon ammattilaisten aikaa tärkeimpiin tehtäviin ja erilaiset digitaaliset ratkaisut sekä palvelut mahdollistavat työn tekemisen joustavasti.

Osana tavoitteita myös työterveyden toimintasuunnitelman luomisesta haluttiin tehdä sujuvampaa ja kumppaniksi valikoitui Bofor, joka on Suomen vauhdikkaimmin kasvava digitaalisten asiakkuusprosessien rakentamiseen keskittynyt yritys.

– Paras tieto työterveyshuollon prosessista on hoitajilla ja lääkäreillä. Projekti lähtikin käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaattein liikkeelle käyttäjäkuunteluilla ja Boforin alustavalla prototyypillä. Näiden pohjalta lähdimme ketterästi kehittämään työkalua oman substanssitiimimme ja Boforin tiimin yhteistyöllä, kuvailee Terveystalosta työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö.

– Yksi hankkeen kulmakivistä oli ottaa huomioon suunnittelussa ohjelmiston elinkaari ja asettaa hankkeelle tätä tukevat KPI-mittarit (Key Performance Indicator), täydentää Terveystalon toimintasuunnitelma- työkalun tuoteomistaja Hanna Arvola-Sundström.

Lopputulos ylitti odotukset: merkityksellisempää työntekoa ja yksilöllisempää asiakaspalvelua

Maaret Helintö kertoo, että vaikka prototyyppi oli nostanut odotukset korkealle, lopputulos ylitti silti
odotetun.

– Onnistuimme merkittävästi nopeuttamaan toimintasuunnitelman tekemistä ja kun käyttäjiä on tuhansia, on saavutettu hyöty näkyvä. Asiakasyrityksemme saavat yksilöllisempää ja kohdennettua suunnittelua ja hoitajat kokevat tekevänsä merkityksellisempää työtä. Tämä onnistuminen oli työterveyden ammattilaisillemme iso askel oikeaan suuntaan: yksikään heistä ei valinnut hoitoalaa saadakseen täyttää lomakkeita tietokoneella.

Boforin Teemu Haatajalle avainasemassa oli työntekijäymmärrys: loppukäyttäjien kuunteleminen ja heidän tarpeidensa sisäistäminen.

– Ratkaisu löytyy käyttäjien näkökulmaan tutustumalla. Tässä tapauksessa jarruna oli vanhat toimintatavat. Kuuntelemalla, kyselemällä ja yhteistyöllä löysimme kuitenkin tavan onnistua. Nyt meillä on skaalautuva toimintamalli, joka on käytännössä todettu toimivaksi, ja jota voidaan tarjota muuallekin terveydenhuoltoon, Haataja sanoo.